Edistymisen seuranta

Ominaisuudet

 • Edistymisen seuranta -lohko on opiskelijoiden ajanhallinta työkalu.
 • Lohko esittää palkissa visuaalisesti, mitä aktiviteetteja tai aineistoja opiskelijan on suoritettava kurssilla
 • Palkki on värikoodattu, joten opiskelijat voivat nopeasti nähdä suorituksensa kurssilla.
 • Opiskelija voi lisätä lohkon myös Työpydälleen, jolloin hän saa näkymän kaikista kursseistaan.
 • Opettaja saa  yhteenvetonäkymän kaikista kurssin opiskelijoista ja sen avulla on helppo nähdä hitaasti etenevät opiskelijat
 • Lohko saa suoritustiedot aktiviteettien/aineistojen suoritusehdoista
 • Lohko saa suoritus- tai palautusajat aktiviteettien asetuksista
 • Lohkon palkki voidaan järjestää samaan järjestykseen kuin kurssilla tai aktiviteettien ajalliseen suoritusjärjestykseen aktiviteetin asetuksissa mainitun päivämäärän mukaan. Kyseinen päivämääräasetus löytyy "Opiskelijoiden edistyminen" -kohdassa "Oltava suoritettuna". 

Värikoodit

Oletusarvoisesti Edistymisen seuranta -lohko käyttää seuraavia värejä:

 • Vihreä = aktiviteetti josta on saatu suoritusmerkintä
 • Keltainen = aktiviteetti johon opiskelija on palauttanut jotain mutta josta ei ole vielä saatu suoritusmerkintää (esim. tehtävä-aktiviteetti josta saa vasta opettajan arvioinnin jälkeen suoritusmerkinnän)
 • Punainen = Jos aktiviteetin "opiskelijoiden edistyminen" -otsikon alla "oltava suoritettuna" päivämäärä on ohitettu eli opiskelija ei ole tehnyt palautusta tähän päivämäärän mennessä, eikä näin ollen voi saada enää suoritusmerkintää tästä aktiviteetista.
 • Sininen = Suorittamaton aktiviteetti johon ei ole määritetyt "oltava suoritettuna" päivämäärää, aktiviteetin muut mahdolliset päivämääräasetukset eivät vaikuta tähän.

Ylläpitäjä voi tarvittaessa muuttaa oletusarvoisia värejä sivuston hallinnan asetuksissa.

 

edistymisen seuranta lohko

 

Huomaa linkit erillisiin ohjeisiin opettajille ja opiskelijoille.