Edistymisen seuraaminen

Voit seurata osallistujien edistymistä useilla tavoilla. Tämä sivu esittelee opettajan käytössä olevia tapoja kurssilla.

Huomaa Huomaa: Käytettävissä olevat seuraamistavat riippuvat sivustoosi asennetuista ja käyttöön otetuista moduuleista.
Raporttimoduulit näkyvät ylläpitäjälle kohdassa Sivustonhallinta > Moduulit > Raportit > Hallinnoi raportteja.

Arvioinnit

Jokaisella kurssilla on oma arviointikirjansa, jota opettaja hallitsee asetuksissa: Kurssin ylläpito > Arvioinnit. Jotkin aktiviteetit, kuten tehtävät ja tentit lähettävät arvostelut arviointikirjaan. Opettaja voi myös lisätä arvosteluja suoraan arviointikirjaan.

Aktiviteettien suoritus

Opettaja voi määrittää miten aktiviteetin suorittaminen näytetään, jos palaute aktiviteetin suorittamisesta on otettu käyttöön sekä sivustossa että kurssilla. Kurssin kohdalla näkyy silloin valintaruutu. Vaihtoehtoisesti osallistuja voi itse merkitä aktiviteetin suoritetuksi tai merkintä tapahtuu automaattisesti, kun osallistuja on täyttänyt asetetut kriteerit. Kriteereitä voivat olla esimerkiksi aineiston käyminen läpi, tehtävän palauttaminen ja kirjoittaminen keskustelualueelle. Opettaja näkee katsauksen suorituksista Kurssin ylläpidossa: Raportit > Aktiviteettien suoritus.

Kurssin suoritus

Kurssin suorittaminen mahdollistaa kurssin merkitsemisen "virallisesti" suoritetuksi. Merkitseminen voi tapajtua joko manuaalisesti tai automaattisesti, asetettujen kriteerien mukaisesti. Osallistuja näkee edistymisensä kurssin aikana, jos Kurssisuoritusten tila -lohko on otettu käyttöön. Opettaja näkee suoritusten tilanteen Kurssin ylläpidossa: Raportit > Kurssin suoritus.

Muita raportteja

Opettajan käytettävissä on erilaisia raportteja, jotka helpottavat edistymisen seuraamista. Aktiviteettien ja kurssin suorittamista koskevien raporttien lisäksi käytössä voivat olla esimerkiksi Aktiviteettiraportti, Kurssiosallistuminen ja Tilasto.

Muita seuraamistapoja

Osaamismerkit

Osamismerkkejä voidaan antaa joko manuaalisesti tai automaattisesti käyttämällä aktiviteettien suorituksen asetuksia. Osaamismerkit voivat olla hyvä tapa motivoida opiskelijoita.

Uusia moduleja

Moodlen Download-sivulta on saatavana uusia tapoja osallistujien edistymisen seuraamiseen. Esimerkiksi: