Blogien asetukset

Moodlessa jokaisella käyttäjällä on oma blogi, jos blogit ovat sivuston ylläpitoasetuksissa sallittuina.  Käyttäjien blogit sallitaan sivuston asetuksissa kohdassa Sivuston hallinta > Lisäasetukset > Enable blogs.  Oletusarvoisesti blogit ovat sallittuja.

Muut sivuston blogien asetukset löytyvät valikosta Sivuston hallinta > Ulkoasu > Blogi.  Näiden asetusten lisäksi käyttäjät voivat muokata omien blogiensa asetuksia käyttäjän asetuksissa.

Seuraavassa on kuvattu sivuston blogien yhteisiä asetuksia. 

Salli blogien yhdisteet -asetus sallii blogimerkintöjen yhdistämisen kursseihin.   Blogimerkintä yhdistyy kurssiin, kun blogimerkintä tehdään kurssilla Blogivalikko-lohkosta. Tämä asetus on oletusarvoisesti päällä.

Blogin näkyvyys -asetuksen vaihtoehtoja ovat a) julkinen kaikille internet-käyttäjille, b) julkinen sivuston käyttäjille tai c) käyttäjät näkevät vain omat bloginsa. Oletusarvoisesti kaikki sivuston käyttäjät näkevät blogimerkinnät. Käyttäjä voi blogimerkintää tehdessään valita näkyvyyden sivuston asetuksia suppeammaksi.

Salli ulkoiset blogit -asetus antaa käyttäjien määrittää ulkoisia syötteitä. Moodle tarkistaa syötteet tasaisin väliajoin ja kopioi uudet kirjoitukset käyttäjän paikalliseen blogiin. Oletusarvoisesti ulkoiset blogit ovat sallittuja.

Ulkoisen blogin cron-aikataulu määrittää, kuinka usein Moodle hakee uusia kirjoituksia ulkoisista blogeista. Tämän asetuksen oletusarvo on 24 tuntia.

Ulkoisten blogien enimmäismäärä per käyttäjä määrittää, kuinka monta ulkoista blogia käyttäjä voi linkittää omaan blogiinsa. Oletusarvoisesti sallitaan yksi per käyttäjä.

Salli kommentointi -asetus sallii tai kieltää muiden käyttäjien kommentit blogeihin. Oletusarvoisesti kommentointi on sallittu.

Näytä kommenttien määrä -asetuksella kommenttien lukumäärä näkyy blogeja avattaessa. Oletusarvoisesti asetus on päällä.