Arviointien antaminen

 

Eri aktiviteeteista saatavia arvosanoja voit hallita kyseisessä aktiviteetissa tai Arvioinnit-sivulla (Asetukset > Kurssin ylläpito > Arvioinnit). Arvioijan raportti -näkymässä näet taulukossa kaikkien kurssin opiskelijoiden saamat arvosanat kaikissa kurssin arviointikohteissa. Tällä sivulla pääset antamaan/muokaamaan opiskelijoiden arvosanoja klikkaamalla oikean yläkulman 'Muokkaustila päälle' painiketta. Muokkaustilassa voit yksinkertaisesti lisätä arvosanoja taulukon ruutuihin ja näin tarvittaessa yliajaa jopa tentin automaattisesti antaman arvosanan. Tietyn arviointikohteen tai arvosanan tarkempia asetuksia pääset muuttamaan klikkaamalla kohteen muokkausikonia edit. Järjestelmä laskee automaattisesti kurssin loppuarvosanan eri arviointikohteista Kurssiyhteenveto-sarakkeeseen.

Yksinkertainen tehtävän arviointi

Palautettuja tehtäviä pääset katselemaan ja arvioimaan klikkaamalla tehtävässä ollessasi linkkiä "Katso palautettuja tehtäviä (X kpl)". Palautus-sarakkeessa palautusta klikkaamalla näet kyseisen palautuksen ja Tilanne-sarakkeen Arviointi-linkkiä arvioitavan opiskelijan kohdalla klikkaamalla pääset arvioimaan palautuksen. Arviointi-sivulle annetaan arvosana tehtävästä sekä palaute jos sanallinen palaute on laitettu tehtävän asetuksista päälle.

Kurssin arvosana

Katso täältä miten kurssin arvosana määrittyy / määritetään.

Arviointien poistaminen käytöstä

Jos et halua käyttää arviointia kurssillasi tai haluat piilottaa arvioinnin opiskelijoilta, niiden näkymisen voi estää kurssin asetuksissa (Asetukset > Kurssin ylläpito > Muokkaa asetuksia> Yleiset > 'Näytä arviointikirja opiskelijoille'). Tämä ei estä yksittäisiä aktiviteetteja käyttämästä arviointia, annetut arvioinnit vain eivät näy opiskelijoille.

Eri aktiviteettien arviointiasetukset

Monista aktiviteeteista voi antaa opiskelijoille arvosanan, joka näkyy opiskelijalle Arvioinnit-sivulla (Asetukset > Kurssin ylläpito > Arvioinnit). Esimerkiksi Tehtävä-aktiviteetin asetuksissa määritellään arvosanan asetukset Arvioinnit -kohdassa. Muita arvioinnit sisältäviä aktiviteetteja ovat mm. Keskustelualue, Oppitunti, Sanasto, Scorm, Tentti, Tietokanta ja Työpaja. Eri aktiviteettien arviontiasetukset ovat hieman toisistaan eroavia, joten katso tarkempia ohjeita tietyn aktiviteetin arvioinneista kyseisen aktiviteetin ohjeista.

Manuaaliset arviointikohteet

Myös muihin aktiviteetteihin ja aineistoihin voidaan lisätä manuaalinen arvosana, jolloin arviointeihin saadaan mukaan mikä tahansa kurssin suorittamiseen liittyvä osasuoritus. Uuden arviointikohteen lisääminen onnistuu Arvioinnit-sivulla (Asetukset > Kurssin ylläpito > Arvioinnit) ollessa valiten Asetukset-lohkon kohta Arvosanojen hallinta > Kategoriat ja kohteet > Yksinkertainen näkymä > 'Lisää arviointikohde'. Uudelle arviointikohteelle annetaan nimi, tyyppi sekä muut asetukset ja lopuksi tallennetaan muutokset. Tarkempaa tietoa manuaalisen arviointikohteen asetuksista saat klikkaamalla asetuksen vieressä olevia kysymysmerkkejä.

Vinkki:
Lähes sama lopputulos manuaalisen arviointikohteen tekemiseen saavutetaan lisäämällä Tehtävä, jossa ei ole sallittu verkkotekstiä eikä tiedoston lähetystä. Vanhemmissa Moodle-versioissa tähän oli erillinen työkalu, jonka nimenä oli Tehtävänanto tai Offline-tehtävä.

Tehtävän edistyneet arviointimenetelmät

Esimerkiksi Tehtävässä on mahdollista käyttää jotakin kolmesta erilaisesta arviointimenetelmästä. Oletusarviointimenetelmä on 'Yksinkertainen suora arviointi'. Valitse se, jos et halua monimutkaisempaa arviointimenetelmää. Muita vaihtoehtoja ovat Arviointimatriisi (Rubric) ja Arviointiopas (Marking guide). Arviointimatriisilla voidaan antaa arvosanat eri kriteereiden mukaan, esimerkiksi ainekirjoituksessa voidaan arvioida erikseen asiasisältö, kieli ja oikeinkirjoitus helposti klikkaamalla matriisin ruutuja. Eri kriteereille voidaan myös antaa sanallista palautetta. Arviointioppaalla voidaan antaa tentin tekijälle sekä arvioijalle erillisiä ohjeita arvosteluun liittyen, esimerkiksi mitä ainekirjoitustehtävässä vaaditaan. Eri kriteereille (esim. asiasisältö, kieli, jne) voidaan antaa erilliset ohjeet sekä pisteet. Opettajan työn helpottamiseksi tähän arviointimenetelmään on mahdollista tallentaa usein käytettyjä kommentteja, jotka voidaan sitten lisätä listalta eri kriteerien sanalliseen palautteeseen yhdellä klikkauksella.

Tentin automaattinen arviointi

Tenttiä tehtäessä määritellään tentin asetuksissa koko tentin maksimipistemäärä sekä kysymyksiä lisättäessä yksittäisten kysymysten maksimipistemäärä. Ainoastaan essee-kysymykset täytyy käydä arvioimassa tenttiyrityksen jälkeen käsin. Jos essee-kysymyksiä ei ole käytetty (tai niistä saatavaksi maksimipistemääräksi on määritetty 0) laskee järjestelmä tentin loppuarvosanan automaattisesti ja lisää sen Arvioinnit-sivulle.