Arvioinnit

Osallistujien suorituksia voi arvioida monella tavalla. Suurin osa aktiviteeteista on linkitetty suoraan Arviointikirjaan, joka on eräänlainen opintokirja. Arvioijan raportissa (Asetukset > Kurssin ylläpito > Arvioinnit) on esitetty eri aktiviteeteista saadut arvioinnit jokaisen opiskelijan osalta.

Palautteenanto ja arviointi

Palautteella tarkoitetaan opettajan opiskelijalle tai opiskelijaryhmälle antamia sanallisia, vapaamuotoisia kommentteja. Arviointi taas on sanalliseen tai numeeriseen asteikkoon perustuvaa arviointia, joka voi vaikuttaa kurssiarvosanan laskemiseen ja voi myös sisältää sanallista palautetta.

Moodlen arviointitoiminnon avulla voi

 • antaa osallistujille arvioinnin ja palautetta sekä halutessaan lähettää ilmoituksen arvioinnin valmistumisesta osallistujan sähköpostiin
 • laskea osallistujille väliarvosanoja tai koko kurssin loppuarvosanan
 • julkaista halutut arvioinnit ja palautteet osallistujan nähtäväksi

Arviointi yksittäisissä aktiviteeteissa

Arviointi on kytketty oletusarvoisesti päälle osassa aktiviteeteista, kuten tehtävissä ja tenteissä, ja osassa se täytyy taas kytkeä päälle, kuten keskustelualueissa ja työpajassa. Arvioinnin voi kytkeä päälle aktiviteetin luonnin yhteydessä tai myöhemmin muokkaamalla aktiviteetin asetuksia.

Kytkettäessä arviointi päälle on myös valittava joko maksimipisteet tai arviointiasteikko. Jos halutaan käyttää 0-5 arvosteluasteikkoa, valitaan Pisteet-pudotusvalikosta "5". Prosenttiarvostelua käytettäessä valitaan "100". Lisäksi valittavissa on asteikot "Täydennettävä - Hyväksytty" ja "Hylätty - Hyväksytty". Asteikkoja voi määritellä myös itse. Yksilötehtävissä voi valita myös arviointitavan "Ei arviointia", mikä tarkoittaa, että arviointiasteikko ei ole käytössä. Huom. opettajan antama sanallinen palaute ei näy osallistujille, jos arviointi ei ole lainkaan käytössä!

Aina kun opettaja luo uuden aktiviteetin, jossa on käytössä arviointi, Arvioinnit-näkymään tulee automaattisestu näkyviin uusi sarake, joka vastaa luotua aktiviteettia.

Kurssialueen arviointien yhteenveto

Arvioinnit-näkymä löytyy pääsee Kurssin ylläpito -asetuksista. Osallistujat näkevät vain omat arvosanansa, ja nekin vain silloin jos opettaja ei ole piilottanut niitä. Opettajalle arvioinnit tarjoavat paitsi yhteenvedon kurssiarvostelusta, myös mahdollisuuden muokata kurssin pisteytyksiä esim. omia arvosteluasteikkoja tai -kaavoja laatimalla.

Tenttiarvosanan näyttäminen asteikolla 4-10

Tentti-aktiviteetissa ei voi määrittää arvosana-asteikon alarajaa. Jos haluat asteikoksi 4-10, tentin arvosana on piilotettava Arvioinnit-sivulla ja näytettävä erillisessä arviointikohteessa muutettuna halutulle asteikolle.

1) Piilota tentin 0-10 asteikon arvosana opiskelijoilta Arvioinnit-sivulla

Huomaa että tentin sisällä arvosana kuitenkin näkyy edelleen opiskelijalle asteikolla 0-10.

 1. Mene sivulle Asetukset > Kursin ylläpito > Arviointikirjan asetukset ja napsauta sivun alaosassa Lisää kategoria -painiketta.
 2. Anna kategorialle nimeksi esim. "Piilotetut kohteet", vaihda Arviointityyppi-asetukseksi "Ei mitään" ja laita ruksi kohtaan Piilotettu.
 3. Tallenna muutokset.
  (Tähän kategoriaan lisättävät kohteet eivät ole mukana kurssin loppuarvosanan laskennassa.)
 4. Siirry kyseiseen tenttiin ja valitse sen asetuksissa luomasi kategoria kohtaan Tentin hallinnointi > Muokkaa asetuksia > Arviointi > Arvosanojen kategoria.
 5. Tallenna muutokset.

2) Luo uusi arviointikohde joka näyttää tenttiarvosanan asteikolla 4-10

 1. Mene sivulle Asetukset > Kursin ylläpito > Arviointikirjan asetukset ja napsauta sivun alaosassa Lisää arviointikohde -painiketta.
 2. Anna kohteelle nimeksi esim. "Tentti asteikolla 4-10" ja aseta Arvosana-asteikon ylärajaksi 10 ja alarajaksi 4.
 3. Tallenna muutokset.
 4. Napsauta uuden arviointikohteesi kohdalla Muokkaa > Muokkaa laskentatapaa
  Arviointikohteen muokkaaminen
 5. Lisää Tunnisteet-osassa kyseiselle tentille tunniste, esim. "Aiheen 5 tentti" ja napsauta Lisää tunnisteet.
 6. Lisää Laskentatapa-kenttään seuraava kaava:
  =([[Aiheen 5 tentti]]/10*6)+4
  jossa "Aiheen 5 tentti" on tentille edellisessä kohdassa antamasi tunniste.
 7. Tallenna muutokset.