Roolit ja oikeudet

Opettaja voi muokata osallistujien oikeuksia kurssilla. Ylläpitäjä voi muokata kaikkien roolien oikeuksia koko sivustolla.

Määritelmiä

Rooli (Role)

Rooli on joukko oikeuksia tehdä jotain. Yhdellä käyttäjällä voi olla useampia rooleja eri konteksteissa, ja myös useita rooleja samassa kontekstissa.

Oikeus (Permission)

Oikeuksilla tarkoitetaan sitä, että kun käyttäjä yrittää tehdä jotakin, esimerkiksi kirjoittaa viestiä keskustelualueelle, järjestelmä tarkistaa, onko käyttäjällä oikeutta tehdä kyseistä asiaa. Oikeuksia on neljää eri tyyppiä: salli, estä, kiellä ja ei asetettu.

Kyky (Capability)

Kyvyllä tarkoitetaan jotakin toimintoa, johon roolilla on jonkin tason oikeus: esimerkiksi kyky kirjoittaa viesti keskustelualueelle. Kykyyn liittyy myös oikeus, esimerkiksi "viestin kirjoittaminen keskustelualueelle: estä". Kykyjä on yli 200 kappaletta, joista suurin osa ei ole opettajalle olennaisia.

Konteksti (Context)

Kontekstilla tarkoitetaan jotakin toiminnallista aluetta, kuten

 • koko sivusto
 • kurssikategoria
 • kurssialue
 • aktiviteetti tai lohko

Jos kontekstissa rooleille ei ole määritelty oikeuksia ("ei asetettu"), järjestelmä tarkistaa oikeudet seuraavaksi ylemmästä kontekstista, kunnes jossain kontekstissa oikeus on määritelty. Opettajan näkökulmasta kontekstitasoja on kaksi: kurssitaso ja sen alapuolella aktiviteettien taso.

Oikeuksien kumoaminen (Override permissions)

Roolien oikeuksia voi muokata erikseen jokaisessa kontekstissa. Esimerkiksi opettaja voi estää opiskelijoita kirjoittamasta viestejä kurssialueelle kurssin päätyttyä kumoamalla opiskelijoiden oikeuden kirjoittaa viestejä k.o. keskustelualueella. Turvallisuussyistä opettaja ei pysty kumoamaan aivan kaikkia opiskelijoiden oikeuksia.

Opettajan mahdollisuuksia

Roolien oikeuksia muokkaamalla opettaja voi esimerkiksi:

 • Antaa yksittäiselle opiskelijalle moderaattorioikeudet keskustelualueella
 • Antaa yksittäiselle opiskelijalle oikeudet arvostella tehtäviä
 • Estää uudet keskustelut keskustelualueella
 • Antaa opiskelijoille oikeudet arvostella toistensa puheenvuoroja keskustelualueella
 • Antaa opiskelijoille oikeudet laatia tenttikysymyksiä

Esimerkki

"Miksi Kurssinluoja (coursecreator) -roolissa oleva ei voi palauttaa kurssia varmuuskopiosta?"

Oletuksena Kurssinluojalla on oikeus ainoastaan luoda uusia kursseja Moodlessa. Jos roolille halutaan oikeus palauttaa varmuuskopioitu kurssi uudeksi kurssiksi, ylläpitäjän on lisättävä roolille oikeuksia.

 1. Mene Sivuston hallinnassa sivulle Käyttäjät > Oikeudet > Määritä roolit > Kurssinluoja.
 2. Napsauta Muokkaa-painiketta.
 3. Valitse kykyluettelosta seuraavat:
  • moodle/restore:restorecourse
  • moodle/question:managecategory
  • moodle/question:add
  • moodle/restore:uploadfile
 4. Tallenna muutokset sivun alareunassa.

Näistä kyvyistä "question:managecategory" ja "question:add" vaaditaan vain jos palautettavalla kurssilla on kysymyksiä. Jos nämä oikeudet/kyvyt annetaan järjestelmän tasolla coursecreator-roolille, rooliin lisätyillä käyttäjillä on ne kaikilla Moodlen kursseilla. Jos käyttäjä on siis jollakin kurssilla opiskelijana, hän pystyy silti muokkaamaan kysymyskategorioita, lisäämään kysymyksiä sekä näkemään/muokkaamaan varmuuskopioalueiden sisältöä.

Nämä kyvyt lisäämällä ei Kurssinluojilla ole kuitenkaan oikeutta ottaa varmuuskopioon mukaan käyttäjien tietoja tai palauttaa niitä. Käyttäjätietojen hallintaan tarvitaan vielä lisää oikeuksia. Yleensä kurssikopioihin ei kuitenkaan ole tarvetta ottaa käyttäjiä mukaan.