Käyttäjätunnusten vanhentuminen -lisäosa (local_user_expire)

Käyttäjätunnusten vanhentuminen (Moodle_local_user_expire) -lisäosan avulla Moodlen käyttäjätunnuksiin on mahdollista määrittää voimassaoloaika. Asetuksissa on valittavissa poistetaanko tunnukset kokonaan vai asetetaanko ne passiivisiksi. Passivoidut käyttäjät eivät voi kirjautua sisään, eivätkä saa mitään viestejä Moodlesta, mutta käyttäjän historia säilyy tallessa.

Olemassa olevaan tunnukseen päättymisajan määritteleminen

1. Käyttäjätunnuksen voimassaoloaika voidaan määrittää olemassa olevaan tunnukseen avaamalla se polusta sivuston hallinta -> käyttäjät -> käyttäjätilit -> selaa käyttäjiä -> hakemalla käyttäjän ja valitsemalla hammasratas-ikonin eli muokkaamalla tunnuksen tietoja

 

 
 
2. Avautuvalla sivulla laajenna otsikko "Muut kentät", määritä haluamasi päättymispäivämää ja laita ruksi kohtaan "ota käyttöön" ja tallenna tiedot.
 
 

Uuteen käyttäjätunnukseen päättymispäivämäärän määritteleminen

1. Kun luot uutta yksittäistä käyttäjätunnusta Moodleen niin näet sivulla saman "muut kentät"- otsikon, määritä haluamasi päättymispäivämää ja laita ruksi kohtaan "ota käyttöön".

 

 
 
2. Jos lisäät useita käyttäjiä CSV-tiedoston avulla määritä siihen vain uusi sarake profile_field_enddate ja kentän arvojen on oltava muodossa "VVVV-KK-PP", esim. 2015-12-31.
 
 
 
Tämä näkyy Moodlen puolella käyttäjän tiedoissa viennin jälkeen seuraavasti;